MEĐUNARODNI OBRAČUN ZARADA

Mnogi naši korisnici posluju na više od jedne lokacije. Mi nudimo mogućnost pružanja usluga pod jednim ugovorom, sa jednim kontaktom, omogućavajući vam da se usredsredite na svoju osnovnu delatnost i održavajući uvek važan individualni pristup, na koji su naši klijenti naviknuti kroz lokalno rešenje. Unifikacija procesa obračuna zarada preko jednog provajdera vodi ka boljim uslovima ugovora, lakšoj komunikaciji i preglednosti kako u procesu obračuna tako i u ceni.

NAŠI STANDARDI

 • Precizna i pravovremena obrada plata u saglasnosti sa važećim zakonima
 • Jedna glavna kontakt osoba (project manager) na strani provajdera usluga
 • Unificirani izveštaji u svim zemljama, jedan ugovor sa provajderom, konsolidacija podataka, unificiran nivo usluge, konsolidovani izveštaji obračuna zarada
 • Povezivanje sa ERP ili bilo kojim drugim sistemom izveštavanja
 • Alati za daljinsko pristupanje, mogućnost izrade specifično prilagođenih izveštaja potrebama klijenata
 • Interna komunikacija, podešavanja i distribucija promena u sistemu obračuna zarada

BENEFITI

 • Ne morate da pratite zakon i zakonske promene, vaš obračun zarada će uvek biti obračunat tačno i na vreme
 • Lakša komunikacija sa provajderom u svim zemljama; uvek komunicirate sa jednom osobom, koja je upućena u situaciju. Lokalni kontakt za lokalni obračun zarada.
 • Jasan format izveštaja, jednostavne procene, uslovi saradnje isti u svim državama, objedinjeni podaci za sve države, uzajamna povezanost
 • Automatizacija, ubrzanje procesa, smanjenje pojave grešaka, okruženje predusretljivo korisniku
 • Fleksibilnost provajdera usluga i on-line pristup podacima
 • Nema potrebe da objašnjavate svakom provajderu posebno u različitim zemljama zahteve ili promene, dovoljno je samo svojoj kontakt osobi

+ sve standarde i koristi pružamo na lokalnom nivou