LOKALNI OBRAČUN ZARADA

U potpunosti smo spremni da podržimo zahteve Vaše kompanije, u skladu sa potrebama, bilo da je u pitanju jednostavniji obračun zarada, interfejs sa vašim sistemom ili prilagođeni finansijski izveštaji i platni listići. Mi smo kompanija koja čini Vaš obračun zarada tačnim, blagovremenim, efikasnijim, odnosno, upravo onakvim kakvim ga želite.

NAŠI STANDARDI

 • U skladu sa zakonom, tačan i blagovremen obračun zarada
 • Mogućnost prilagođavanja i kreiranja interfejsa sa vašim sistemom
 • Komunikacija na lokalnom jeziku, kao i na engleskom
 • Individulan pristup
 • Podrška tokom celom procesa obračuna zarada – prikupljanje podataka, kalkulacija, zakonski obavezni i korporativni izveštaji, interfejs sa glavnom knjigom, kontakt sa bankama
 • Lokalna kancelarija i zaposleni na raspolaganju klijentima

BENEFITI

 • Ne morate da pratite zakonsku regulative, vaš obračun zarada će biti tačan i blagobremen
 • Lakša komunikacija sa dobavljačem u svim zemljama, uvek cete komunicirati sa jednom osobom koja će Vas voditi kao klijenta. Lokalni ugovor za lokalni obračuna zarada.
 • Dokumentacija i komunikacija biće lakša i transparentnija, mogućnost podrške zahteva lokalnih zaposlenih kao i stranih menadzera
 • Tretiranje klijenata kroz individualan pristup i sa poštovanjem njihovih zahteva i potreba, a to će doprineti unapređenom, stabilnom odnosu i lakšoj komunikaciji
 • Nudimo mogućnost udaljenog pristupa sistemu i on-line podacima
 • Kompletna implementacija procesa obračuna zarada u drugi korporativni system (ERP, vreme i prisutnost…)