Naše usluge

Naša glavna oblast poslovanja je autsorsing obračuna zarada. Pružamo naše profesionalne usluge više od 700 klijenata . Počevši od jedne zemlje, gde smo pružali naše usluge, sada podržavamo naše klijente u 11 zemalja, a zahvaljujući našim dugoročnim partnerima u mogućnosti smo da obezbedimo autsorsing zarada u celoj Evropi .

Pružamo našim klijentima usluge kroz dva glavna “režima”: lokalni i međunarodni obračun zarada. Prednost ovakvog modela jeste da smo stručnjaci na lokalnim tržištima , koji dobro poznaju zakonodavstvo i imaju dobru saradnju sa lokalnim kancelarijama vlasti.

S druge strane, ukoliko klijent to zahteva, mi smo u mogućnosti i spremni da ponudimo opciju pridruživanja lokalnog obračuna zarada pod međunarodni ugovor koji omogućava klijentu lako proširenje kao i proces obračuna zarada koji je jedinstven, jasan i lak izvan granica zemlje.

Lokalni autsorsing zarada

Mi smo u potpunosti spremni da podržimo vašu kompaniju lokalno u skladu sa vašim potrebama; da li je to jednostavan obračun zarada, povezivanje sa vašim sistemom ili prilagođavanje vaših izveštaja i platnih lista, mi smo kompanija koja vaš obračun radi precizno, na vreme, efikasno i baš kao što vi to želite. Pročitajte više »

Međunarodni autsorsing

Mnogi naši korisnici posluju na više od jedne lokacije. Mi nudimo mogućnost pružanja usluga pod jednim ugovorom, sa jednim kontaktom, omogućavajući vam da se usredsredite na svoju osnovnu delatnost i održavajući uvek važan individualni pristup, na koji su naši klijenti naviknuti kroz lokalno rešenje. Unifikacija procesa obračuna zarada preko jednog provajdera vodi ka boljim uslovima ugovora, lakšoj komunikaciji i preglednosti kako u procesu obračuna tako i u ceni. Pročitajte više »

Ostali benefiti saradnje

  • JakaIT podrška
  • Sposobnost prilagođavanja vašim potrebama
  • Usklađenost sa ISO 9001 standardima
  • Usklađenost sa IEC 27001 standardima
  • Osiguranje profesionalne odgovornosti
  • Potpuno vlasništvo filijala
  • Veliko iskustvo u biznisu
  • Fleksibilnost i individualni pristup svim klijentima