Lokacije

Prisutni smo u 11 zemljama Centralnoj i Istočnoj Evropi. Elanor u potpunosti vlastni  i kontroliše sve filijale. Elanor ima sedište u Pragu, Češka Republika