Elanor posluje na tržištu Centralne i Istočne Evrope. Mi pružamo usluge autsorsinga obračuna zarada, konsaltinga, usluge payroll/HR softvera i HR administracije na lokalnom i međunarodnom nivou. Naša kompanija trenutno pripada grupi glavnih provajdera autsorsinga obračuna zarada.

Zahvaljujući mreži naših ogranaka u 11 zemalja Centralne i Istočne Evrope, kao i našim partnerima, u mogućnosti smo da pružimo naše usluge u svim zemljama Evrope.